Lokalizace

Při měření AE je obvykle používáno více snímačů a vícekanálové měřící systémy AE. Snímače AE rozmístěné na konstrukci tvoří měřící síť, která umožňuje lokalizaci místa původu emisní aktivity. Lokalizace je založena na časovém rozdílu příchodu elastických vln dané emisní události do různých snímačů sítě. Na obr.3 jsou znázorněny základní konfigurace pro lokalizaci zdroje AE.

  • Lineární lokalizace, obr.3 a), při které je k určení místa vzniku emisní události používáno příchodu elastických vln do dvou snímačů. Je využívána k lokalizaci zdroje nacházejícího se na spojnici těchto snímačů. Měření časového rozdílu (t1 začíná v okamžiku příchodu emisní události do bližšího snímače tA.
  • Plošná lokalizace, obr.3 b), vyžaduje příchod elastických vln do minimálně tří snímačů. Známe-li časové rozdíly příchodu těchto vln do různých snímačů a rychlost šíření akustických vln, lze určit místo vzniku emisní události. Časové rozdíly (t1 a (t2 začínáme měřit v okamžiku příchodu emisní události do nejbližšího snímače tB.

Výsledkem lokalizace je mapa emisních událostí, kde jsou označena místa vzniku jednotlivých emisních událostí, obr.4. (dva shluky v trojúhelníkové síti 11 snímačů). Shluk lokalizovaných emisních událostí na mapě ukazuje místo původu emisních událostí. Výskyt shluku, zdroje emisních událostí, určuje v daném místě přítomnost procesu generujícího elastické napěťové vlny. Hodnocením emisních událostí daného shluku, emisního zdroje, usuzujeme na původ zdroje, hodnotíme jeho významnost.

 

 

 

ada_footer_m.png