Přednosti metody AE

  • Metoda AE umožňuje kontrolu v reálném čase, přímo v průběhu sledovaného procesu (tzn. i za provozu konstrukce). Umožňuje sledovat vývoj procesu.
  • Metoda AE umožňuje integrální kontrolu rozsáhlých oblastí, včetně míst jiným metodám nepřístupných.
  • Metoda AE umožňuje lokalizaci původu emisní aktivity, lokalizaci zdroje AE.
  • Metoda AE detekuje akusticky aktivní procesy. Rozvoj akusticky aktivních procesů je iniciován komplexem příčin, podmínek. Detekcí procesu detekujeme tedy též přítomnost podmínek pro jeho rozvoj.
  • Metoda AE umožňuje současnou kontrolu různých procesů v rámci jediného diagnostického systému. Např. současnou kontrolu růstu defektů, úniků, uvolněných částí apod.

 

 

 

 

 

ada_footer_m.png