Aplikace metody AE

Metoda AE je dnes po téměř třiceti letech vývoje úspěšně využívána v celé řadě aplikací. Materiál fy. ADA, jejíž přílohou je tato "základní informace", představuje výčet hlavních oblastí, v nichž je metoda AE úspěšně aplikována.

 

 

 

 

ada_footer_m.png