Úvod

Detekce a monitorování rozvoje plastické deformace, aktivity defektů a rozvoje porušení materiálu konstrukcí představuje původní a nejrozšířenější aplikaci metody AE. První aplikace metody AE v praxi k těmto účelům jsou datovány v 60-tých letech především v USA. Schopnost metody AE detekovat a lokalizovat aktivní defekty a rozvoj porušení celistvosti materiálu konstrukcí řadí metodu AE mezi nedestruktivní (NDT) metody zkoušení.

 

 

 

 

ada_footer_m.png