Aplikace metody AE

  • Integrální kontrola i rozměrných tlakových nádob, potrubí, tlakových zásobníků, reaktorů, autoklávů, cisteren, plynových bomb, kotlů, tepelných výměníků apod. jak při tlakových zkouškách, tak za provozu.
  • Lokální kontrola vybraných kritických míst konstrukcí, současně i více míst na jedné konstrukci, např. vybraných svarových spojů, kriticky namáhaných uzlů, míst pro jiné kontroly nepřístupných apod. jak při tlakových zkouškách, tak za provozu.
  • Monitorování AE a kontrola řady konstrukcí a zařízení při statických a dynamických zatěžovacích zkouškách, i za provozu, např. nosníky, mosty, podvozky, lopatky turbin, kritické uzly letadel a lodí atd.

 

 

 

 

 

ada_footer_m.png