Úvod

Aplikace metody AE k detekci úniků je úzce spojena s počátky aplikace metody AE pro detekci a monitorování defektů komponent pracujících pod tlakem. Výskyt úniku se při těchto aplikacích projevuje okamžitým zvýšením úrovně akustického pozadí snímaného signálu v konstrukci. Metoda AE se tedy následně začala aplikovat i v oblasti diagnostiky úniků a netěsností.

V současnosti představuje detekce a lokalizace netěsností, úniků kapalných a plynných médií pod tlakem z potrubí, tlakových nádob, tlakových zásobníků, výměníků tepla apod., ale též detekce vnitřních netěsností jako podcházení ventilů, armatur, válců, porušená těsnění apod., významnou oblast úspěšných aplikací metody AE.

 

 

 

 

ada_footer_m.png