Přínos metody AE

  • Schopnost okamžitého varování o vzniku úniku, netěsnosti.
  • Vysoká citlivost detekce úniků, netěsností.
  • Detekce netěsností v nepřístupných místech konstrukce, vnitřních netěsností, detekce úniků na delší vzdálenosti.
  • Schopnost integrální kontroly konstrukce, resp. její části zároveň se schopností lokalizace místa/oblasti výskytu úniku, netěsnosti.
  • Možnost automatizace monitorování úniků a netěsností za provozu konstrukcí.
  • Na základě předchozích experimentů schopnost přibližné kvantifikace množství unikajícího média.
  • Potenciálně vysoká odolnost vůči akustickému rušení v konstrukci ( díky široké škále možností zpracování a vyhodnocení detekovaného signálu AE ).
  • Možnost využití instalovaných měřicích tras AE k současnému monitorování různých akusticky se projevujících procesů ( např. porušování materiálu konstrukce apod.)

 

 

 

 

 

ada_footer_m.png