Aplikace metody AE

  • Okamžitá detekce a lokalizace výskytu úniku nebezpečné ( výbušné, jedovaté ), resp. drahé látky ( především v chemickém průmyslu ).
  • Okamžitá detekce a lokalizace úniku přes průchozí trhlinu v rámci přístupu LBB ( leak before break ), tzn. zajištění včasného odstavení konstrukce před jejím konečným havarijním lomem ( např. primární okruh jaderné elektrárny ).
  • Detekce netěsností, vnitřních netěsností, podcházení ventilů, armatur apod. v kotelnách, elektrárnách, potrubních systémech, u tepelných výměníků atd., zvýšení spolehlivosti a efektivnosti jejich provozu.
  • Detekce a diagnostika vnitřních netěsností, podcházení ventilů, válců, těsnění apod. v hydraulických systémech.

 

 

 

 

 

ada_footer_m.png