Oblast porušování materiálů

Monitorování AE na vybraných technologických zařízeních a konstrukcích

  • průběžné (trvalé) či periodickésledování konstrukcí s detekcí, lokalizacía hodnocením závažnosti případného rozvoje defektů.

Měření a vyhodnocení AE při tlakových zkouškách

  • integrální kontrola tlakových zařízení sloužící k nalezení aktivních defektů a jejich hodnocení.

Měření a vyhodnocení AE při zatěžovacích zkouškách konstrukcí

  • integrální kontrola konstrukcí namáhaných jinak než vnitřním přetlakem (např. ohybem, statickým zatížením... ).

Aplikace AE při zkouškách materiálů

  • pro vývojové účely a pro stanovení vhodnosti použití metody AE pro speciální případy.


 

 

 

 

ada_footer_m.png