Oblast úniků tlakových médií

Monitorování úniků kapalných a plynných médií

  • průběžná (trvalá) či periodická kontrola těsnosti tlakových zaří¬zení, včetně určení místa vzniku úniku.

Havarijní únikové systémy

  • pro spolehlivé a promptní odhalení ztráty těsnosti technologických celků, u kterých únik média může způsobit závažné škody nebo ohrožení okolí.

Detekce a lokalizace vnitřních netěsností

  • průběžná (trvalá) či periodická kontrola bezvadné funkčnosti za provozu nepřístupných technologických částí (výměníky, ventily...).

ada_footer_m.png